Elektrizirajući izgled.

Novim, izražajnim elementima dizajna, EQA predstavlja novi, električni način života.