E – klasa Karavan

Jedna od najelegantnijih silueta više klase – i jedna od najinteligentnijih strana automobila. Zadivljeni pogledi napeto prate karakternu liniju koja se precizno proteže cijelom dužinom vozila i formalno ističe jasan govor forme tipičan za Mercedes-Benz. Iza nje se kriju inovacije koje potvrđuju istinsku veličinu E-klase Karavan.