Vito Mixto

Cilj nam je da svoj Vito otpočetka cijenite kao partnera. Stoga činimo sve za izgradnju dugotrajnog i pouzdanog odnosa. Prilikom isporuke dobivate usavršeno vozilo s kvalitetom Mercedes-Benza koje iza sebe ima 5,5 milijuna probnih kilometara i brojna testiranja s uspješnim rezultatom. Vito je osmišljen za visoke zahtjeve postavljene vozilima poslovne namjene. A njegova opsežna antikorozivna zaštita s potpuno pocinčanom karoserijom osigurat će mu da i nakon dugog niza godina ostavlja dobar dojam kao posjetnica Vašeg poduzeća.

Jedno je sigurno: odluka za Vito je odluka za vozilo na koje se možete osloniti. Zahvaljujući velikoj raspoloživosti, podržat će Vas bilo gdje pri Vašim zadacima. Jer za nas „Mercedes-Benz Vans. Born to run.“ nije samo geslo, nego obećanje.